Eğitim Sistemimiz

Eğitim Sistemimiz

Farklılaştırılmış ve Zenginleştirilmiş Anabilim Eğitim Programı


21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılması standart okul müfredatları ile mümkün olmayacaktır. Eğitim programları, tüm gelişmelerle eşgüdüm içerisinde ve hatta onların ötesinde değişime açık bir dinamizme sahip olmalıdır. 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre değişen eğitim sistemi, artan teknolojik olanaklar ve eğitimin farklılaşması, bireyselleşmesinin önem kazanması sonucunda Anabilim Eğitim Kurumları da eğitim-öğretim politikalarını 21. yüzyılın eğitim yaklaşımına göre tasarlamaktadır.


Anabilim Eğitim Kurumları, eğitim felsefesi olarak temelde ilerlemeci yaklaşımı benimsemektedir. Bu yaklaşım en genel tanımıyla öğrenciyi aktif bir öğrenci haline getirmeyi amaçlar. Eğitimsel süreçte öğrencilerin deneyimleri çok önemlidir. Öğretmenlerin, bilginin aktarıcısı oldukları aktarmacı felsefenin aksine, ilerlemeci eğitim felsefesiyle öğretmenleri öğrenme rehberleri olarak görmektedir. Anabilim Eğitim Kurumları bu felsefeye dayalı olarak Yapılandırmacı (constructive) Öğrenme Yaklaşımı, Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zekâ Modelini çalışmalarının odak noktasına yerleştirmektedir.


Bu doğrultuda Anabilim Anaokulu Programımız;

 • Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiştir.

 • MEB ilkeleri korunmuştur.

 • İlkokul programları ile uyumlandırılmıştır.

 • Bilingual System ile İngilizce eğitimi,

 • Gezi, parti vb. sosyal etkinlikleri içerir,

 • Beş gelişim alanını (bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor, özbakım becerileri) kapsamaktadır.

GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar Programı), Montessori, Reggio Emilio, Orff Metodu, High Scope ve Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarından yararlanılmıştır.


Anaokulu programımız çocukların;

 • Meraklarını öğrenme fırsatlarına dönüştürür,

 • Düşünme becerilerini geliştirir,

 • Rekabete değil, işbirliğine davet eder,

 • Dinler ve kendilerini ifade etmelerine izin verir,

 • Kendi kendilerini yönetmesini- öz-kontrolünü destekler,

 • Kazandığı bilgiyi değişik zamanlarda, farklı ortamlarda, farklı konularda kullanmasını sağlar,

 • Çocukların duygularını ciddiye alır,

 • Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir,

 • Sorumluluk almalarını ve yerine getirmelerini önemser,

 • Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve hayatı tanımalarını sağlar,

 • Zengin uyaranların olduğu ortamlar yaratır,

 • Sonuca değil, sürece odaklanır,

 • Anne ve babalarının sürece katılımını sağlar,


Bütün bunları yaparken onun bir çocuk olduğunu unutmaz ve çocukluğunu gözden kaçırmaz.


İLETİŞİM
Ümraniye Kampüs
Şenol Güneş Bulvarı İkbal Caddesi
Kahraman Sokak No: 1
Çamlık K. Ataşehir Mevkii
Ümraniye / İSTANBUL
Sancaktepe Kampüs
Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi
Manyas Sokak No: 5
Sancaktepe / İSTANBUL
Suadiye Anaokulu
Emin Ali Caddesi
Tüccar Katibi Sokak No: 11
Suadiye / İSTANBUL
Ataşehir Anaokulu
Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi
Sait Cordan Sokak No: 15
Ataşehir / İSTANBUL
Çekmeköy Anaokulu
Çavuşbaşı Caddesi
Durmuşoğlu Sokak No: 22
Çekmeköy / İSTANBUL
Koşuyolu Anaokulu
Koşuyolu, Mahmutyesari Sokak
No: 74 Kadıköy / İSTANBUL
Esenşehir Anaokulu
Madenler Mahallesi
Feraset Sokak No: 10
Ümraniye / İSTANBUL